Over ons

Het ontstaan

Door ontwikkelingen in Suriname en bij de Fraters van Tilburg, zagen de Fraters zich genoodzaakt maatregel te nemen om de toekomst van het internaat in Paramaribo veilig te stellen.
Samen  met een 15-tal oud-leerlingen van het internaat, die zich in Nederland bevonden, is gezocht naar mogelijkheden die er toe moesten leiden dat, ongeacht de toekomstige economische ontwikkelingen, het internaat kan blijven voort bestaan en voorzien in de behoefte waartoe zij is opgericht. De groep van oud-leerlingen en de fraters stond bekend onder de naam “De Vrienden van het eerste uur”.

Meer over SVC

De stichting heeft primair als doel het bevorderen van de opleiding en vorming van uit  het binnenland van Suriname afkomstige jongens en meisjes op het Christoforus Internaat in Suriname, onder andere door het aanbieden van huisvesting en begeleiding in zowel materieel, cultureel als godsdienstig en maatschappelijk opzicht te stimuleren.

In 2021 heeft de stichting haar doel uitgebreid met het ondersteunen van in Suriname gevestigde instellingen die ten doel hebben minderjarige kinderen huisvesting te bieden ter bevordering van de ontwikkeling van die kinderen.

De ondersteuning die de stichting biedt, is (meestal) in de vorm van financiering van projecten. De stichting beoogt niet het maken winst.