Over ons

Het ontstaan

Als gevolg van ontwikkelingen in zowel Suriname als bij de Fraters van Tilburg, waren de Fraters genoodzaakt maatregelen te nemen om de toekomst van het internaat in Paramaribo veilig te stellen.
Samen  met een 15-tal oud-leerlingen van het internaat, die zich in Nederland bevonden, is gezocht naar mogelijkheden die er toe moesten leiden dat, ongeacht de toekomstige economische ontwikkelingen, het internaat kan blijven voort bestaan en voorzien in de behoefte waartoe zij is opgericht. De groep van oud-leerlingen en de fraters stond bekend onder de naam “De Vrienden van het eerste uur”.

Meer over SVC

De stichting heeft als doel het bevorderen van de opleiding en vorming van jongens en meisjes afkomstig uit het binnenland van Suriname op het Christoforus Internaat in Suriname. Dit omvat onder andere het aanbieden van huisvesting en begeleiding op materieel, cultureel, godsdienstig en maatschappelijk gebied

In 2021 heeft de stichting haar doelstelling uitgebreid met het ondersteunen van in Suriname gevestigde instellingen die als doel hebben om minderjarige kinderen huisvesting te bieden ter bevordering van hun ontwikkeling. De ondersteuning die de stichting biedt, is meestal in de vorm van projectfinanciering. De stichting streeft er niet naar om winst te maken.