Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 2022

Bezoek op het internaat door R. Clijdesdale. Op donderdag 18 augustus 2022 bracht onze secretaris een bezoek aan het Christoforus Internaat, waarbij overdracht plaatst vond van schoolbenodigdheden voor de leerlingen gedoneerd door SVC in verband met de 25 bestaan van de stichting.   Jammer genoeg waren de kinderen al met vakantie maar ook een leerling is in deze nieuwsbrief aan het woord.

Nieuwsbrief 2021

Toon is plots komen te overlijden. We hebben op 1 december jl. afscheid van hem mogen nemen. Toon was één van de oprichters van de SVC en is tot op het laatste moment in zijn leven bestuurslid van de SVC geweest.

Nieuws brief 2020

Het jaar 2020 is alweer bijna ten einde. Ook het internaat is niet bespaard gebleven van de Corona pandemie. Van overheidswege moesten een aantal maatregelen getroffen worden.