ANBI Gegevens

Algemene informatie

Rechtsvorm:Stichting
Statutaire naam:Stichting Vrienden van Christoforus
Ook genoemd (handelsnaam):Stichting Vrienden van Christoforus
ZoeknaamChristoforus Internaat Suriname SVC
Statutaire zetelTilburg
KvK nummer41098168
RSIN816039112
ActiviteitenFondsen verwerven om de statutaire doelstelling te bereiken.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen1. De stichting heeft als doel het bevorderen van de opleiding en vorming van jongens en meisjes afkomstig uit het binnenland van Suriname op het Christoforus Internaat in Suriname. Dit omvat onder andere het aanbieden van huisvesting en begeleiding op materieel, cultureel, godsdienstig en maatschappelijk gebied 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verlenen van financiële ondersteuning en door gebruik te maken van alle overige middelen waarmee voormelde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. 3. Elke activiteit gericht op het behalen van winst is uitgesloten
Wijze waarop doel behaald wordtDoor de niet geinde kostgelden van leerlingen die op het internaat verblijven te betalen. Leerlingen kunnen daardoor hun opleidingen afronden. Daarnaast financiert de stichting een aantal onderhoudsprojecten op het internaat.
Subcategorie IOnderwijs
Subcategorie IIOntwikkelingswerk
Subcategorie IIILevensbeschouwing

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden4
Is er een directie/ dagelijks bestuurJa
Is er een persoon in dienst?Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?Nee
NaamTitel / functieBeloning
S.LonwijkVoorzitterOnkostenvergoeding
B. LiuPenningmeesterOnkostenvergoeding
R. ClijdesdaleSecretarisOnkostenvergoeding
M. DorsBestuurslidOnkostenvergoeding

Contact informatie

BezoekadresPostadres
Gasthuisring 54
5051 DT Tilburg
WWW adreshttp://www.stichtingvriendenvanchristoforus.nl
Incassant idStichting vrienden van Christoforus
Telefoonnummer
E – mailadres

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
WWW Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
DoelgroepKinderen
WerelddeelZuid-Amerika
Organisatie grootte/omzetTot €500.000