Welkom Bij
Stichting Vrienden
van Christoforus

SVC

De Stichting Vrienden van Christoforus (SVC)  is een in Nederland gevestigde stichting.

Het doel van deze stichting is:
het ondersteunen van de te Suriname gevestigde stichting: “Christoforusstichting”, die ten doel heeft het bevorderen van de opleiding en vorming van uit het binnenland van Suriname afkomstige jongens en meisjes, door het aanbieden van huisvesting en begeleiding in zowel materieel, cultureel en maatschappelijk opzicht te stimuleren.

Op onze website vindt u informatie over het ontstaan van de SVC en activiteiten/projecten in Nederland en in Suriname.
Behalve de informatie over de SVC, wordt u ook geïnformeerd over de stichting in Suriname en het hier aan gerelateerd internaat.

Over ons

Door ontwikkelingen in Suriname en bij de Fraters van Tilburg, zagen de Fraters zich genoodzaakt maatregel te nemen om de toekomst van het internaat in Paramaribo veilig te stellen.
Samen met een 15-tal oud-leerlingen van het internaat, die zich in Nederland bevonden, is gezocht naar mogelijkheden die er toe moesten leiden dat, ongeacht de toekomstige economische ontwikkelingen, het internaat kan blijven voort bestaan en voorzien in de behoefte waartoe zij is opgericht. De groep van oud-leerlingen en de fraters stond bekend onder de naam “De Vrienden van het eerste uur”.

Nieuws

Nieuwsbrief 2022

Bezoek op het internaat door R. Clijdesdale. Op donderdag 18 augustus 2022 bracht onze secretaris een bezoek aan het Christoforus Internaat, waarbij overdracht plaatst vond van schoolbenodigdheden voor de leerlingen gedoneerd door SVC in verband met de 25 bestaan van de stichting.   Jammer genoeg waren de kinderen al met vakantie maar ook een leerling is in deze nieuwsbrief aan het woord.

Nieuwsbrief 2021

Toon is plots komen te overlijden. We hebben op 1 december jl. afscheid van hem mogen nemen. Toon was één van de oprichters van de SVC en is tot op het laatste moment in zijn leven bestuurslid van de SVC geweest.

Nieuws brief 2020

Het jaar 2020 is alweer bijna ten einde. Ook het internaat is niet bespaard gebleven van de Corona pandemie. Van overheidswege moesten een aantal maatregelen getroffen worden.