Nieuwsbrief 2021

Toon is plots komen te overlijden. We hebben op 1 december jl. afscheid van hem mogen nemen. Toon was één van de oprichters van de SVC en is tot op het laatste moment in zijn leven bestuurslid van de SVC geweest. Toon heeft zich in al die jaren ingezet voor onder meer het voortbestaan van de stichting en met succes. De stichting bestaat nog steeds en het internaat heeft in al die jaren vele honderden kinderen mogen huisvesten.