Copyright © 2012 "Powered by Doubleaa for MAYC-ICT (Moengo)"  ·  All Rights reserved  ·  SVC heeft de ANBI status.
Meld een probleem aan de web-master
Stichting Vrienden van Christoforus
SVC op Facebook
RSS Feed
Adverteren

Wederverkoop Suriname jaarkalender gestopt


Wij zijn gestopt met de wederverkoop van suriname jaarkalender.Wilt u een kalender aanschaffen, kijk dan op http://www.surinamekalender.com

Klik hier -> http://stichtingvriendenvanchristoforus.nl/Nieuwsbrieven.php voor onze nieuwsbrieven.
Extra ondersteuning aan het internaat. (Januari 2017)


Wegens de economische situatie in Suriname, heeft het internaat ons verzocht extra financiële ondersteuning te verlenen. Zo verstrekken wij een voorschot op de te verwachtten oninbare kostgelden en betalen wij voor het opschonen van het terrein van het internaat.
Reparaties directiewoning ( Januari 2017)


De SVC heeft de reparaties aan de directiewoning van het internaat, gefinancieerd. 
 
Het internaat
De fraters van Tilburg
Beursvloer Tilburg
Suriname jaarkalender
Kadenza
Nieuws uit Suriname
Als stichting hebben we van oudsher cotact met:
* Het internaat in Suriname
* Oud-pupillen van het internaat ("Vienden van het eerste uur")
* De frater in Tilburg
* en natuurlijk onze donateurs

Ook hebben wij relaties met andere stichtingen en organisaties, die rrn project (mede) ondersteund hebben. De ondersteuning kan van financiele of meteriele aard zijn.

Links naar websites van onze relaties:
Overige links: