Copyright © 2012 "Powered by Doubleaa for MAYC-ICT (Moengo)"  ·  All Rights reserved  ·  SVC heeft de ANBI status.
Meld een probleem aan de web-master
Stichting Vrienden van Christoforus
SVC op Facebook
RSS Feed
Adverteren

Wederverkoop Suriname jaarkalender gestopt


Wij zijn gestopt met de wederverkoop van suriname jaarkalender.Wilt u een kalender aanschaffen, kijk dan op http://www.surinamekalender.com

Klik hier -> http://stichtingvriendenvanchristoforus.nl/Nieuwsbrieven.php voor onze nieuwsbrieven.
Extra ondersteuning aan het internaat. (Januari 2017)


Wegens de economische situatie in Suriname, heeft het internaat ons verzocht extra financiële ondersteuning te verlenen. Zo verstrekken wij een voorschot op de te verwachtten oninbare kostgelden en betalen wij voor het opschonen van het terrein van het internaat.
Reparaties directiewoning ( Januari 2017)


De SVC heeft de reparaties aan de directiewoning van het internaat, gefinancieerd. 
Naam van de stichting:
Stichting Vrienden van Christoforus (SVC)
Ons RSIN-nummer:
816039112
Onze contactgegevens:
Klik hier voor onze contactgegevens
Onze doelstelling als ANBI:
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de opleiding en vorming van uit het
binnenland van Suriname afkomstige jongens en meisjes op het Christoforus
internaat in Suriname, onder anderen door het aanbieden van huisvesting en
begeleiding in zowel materiele, cultureel als godsdienstig en maatschappelijk
opzicht te stimuleren;een en andere volgens katholieke principes.
Ons beleidsplan:
  Klik hier voor ons beleidsplan
Namen en functies van
bestuurders:
Klik hier voor de namen en functies van de bestuurders
Beloningsbeleid,
jaarverslagen en financiele
verantwoording:
Klik hier voor deze gegevens. LEES EERST ONS BELEIDSPLAN!!!