Copyright © 2012 "Powered by Doubleaa for MAYC-ICT (Moengo)"  ·  All Rights reserved  ·  SVC heeft de ANBI status.
Meld een probleem aan de web-master
Stichting Vrienden van Christoforus
SVC op Facebook
RSS Feed
Adverteren

Wederverkoop Suriname jaarkalender gestopt


Wij zijn gestopt met de wederverkoop van suriname jaarkalender.Wilt u een kalender aanschaffen, kijk dan op http://www.surinamekalender.com

Klik hier -> http://stichtingvriendenvanchristoforus.nl/Nieuwsbrieven.php voor onze nieuwsbrieven.
Extra ondersteuning aan het internaat. (Januari 2017)


Wegens de economische situatie in Suriname, heeft het internaat ons verzocht extra financiële ondersteuning te verlenen. Zo verstrekken wij een voorschot op de te verwachtten oninbare kostgelden en betalen wij voor het opschonen van het terrein van het internaat.
Reparaties directiewoning ( Januari 2017)


De SVC heeft de reparaties aan de directiewoning van het internaat, gefinancieerd. 
Het ontstaan
Door ontwikkelingen in Suriname en bij de Fraters van Tilburg, zagen de Fraters zich genoodzaakt maatregel te nemen om de toekomst van het internaat in Paramaribo veilig te stellen.
Samen  met een 15-tal oud-leerlingen van het internaat, die zich in Nederland bevonden, is gezocht naar mogelijkheden die er toe moesten leiden dat, ongeacht de toekomstige economische ontwikkelingen, het internaat kan blijven voort bestaan en voorzien in de behoefte waartoe zij is opgericht. De groep van oud-leerlingen en de fraters stond bekend onder de naam "De Vrienden van het eerste uur".


Het resultaat van het werk van "De Vrienden van het eerste uur" was de statutaire oprichting van de Stichting Vrienden van Christoforus ( met behulp van financiële bijdrage van de Fraters) op 28 april 1994 te Tilburg. De stichting wordt kortweg SVC genoemd.