Copyright © 2012 "Powered by Doubleaa for MAYC-ICT (Moengo)"  ·  All Rights reserved  ·  SVC heeft de ANBI status.
Meld een probleem aan de web-master
Stichting Vrienden van Christoforus
SVC op Facebook
RSS Feed
Adverteren

Wederverkoop Suriname jaarkalender gestopt


Wij zijn gestopt met de wederverkoop van suriname jaarkalender.Wilt u een kalender aanschaffen, kijk dan op http://www.surinamekalender.com

Klik hier -> http://stichtingvriendenvanchristoforus.nl/Nieuwsbrieven.php voor onze nieuwsbrieven.
Extra ondersteuning aan het internaat. (Januari 2017)


Wegens de economische situatie in Suriname, heeft het internaat ons verzocht extra financiële ondersteuning te verlenen. Zo verstrekken wij een voorschot op de te verwachtten oninbare kostgelden en betalen wij voor het opschonen van het terrein van het internaat.
Reparaties directiewoning ( Januari 2017)


De SVC heeft de reparaties aan de directiewoning van het internaat, gefinancieerd. 
Stichting Vrienden van Christoforus
Gasthuisring 54
5051 DT  Tilburg
KvK-nummer: 41098168
Stuur ons een Email
Aanhef Initialen Naam Bestuurs_functie
Dhr. S. Lonwijk Lid
Dhr. A. Antonius Lid
Mevr W Held-Meur Secretaris
Mevr A Gulzar Voorzitter
Mevr B. van Eeken-Liu Penningmeester
Rabobank IBAN
NL87RABO0191281034
BIC:
RABONL2U